שטיח משכית הקטן - מטלת הגשה בקורס: המעבדה לחקר המוזיאון

תרגיל הפקת כתוביות קוליות בגן הכוזרי, יד בן-צבי

הוגש כמטלת סיום בקורס: המעבדה לחקר המוזיאון, בהוראת ד"ר נירית שלו כליפא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לזכרן של רחל ינאית-בן-צבי ורות דיין ז"ל

תחקיר, תסריט והגשה: נעמה ארבל ומיכל פיינר-רוזנטל

קולות: ד"ר נירית שלו כליפא וד"ר בוזי רביב

עיצוב פסקול: ד"ר בוזי רביב

Find out more at https://made-in-bgu.pinecast.co

BGU Radio