דקה ישראלית - ארכיון בן-גוריון

מתוך הפינה דקה ישראלית – בעריכת ליאור פרידמן

באדיבות גלי צה"ל

BGU Radio