מחקר אחד: דר' כלנית צאלח

בפודקאסט 'מחקר אחד' בכל פרק חברי צוות המרכז למחקר איכותני משוחחים עם חוקרים על מחקר ייחודי שלהם ועל היבטים מתודולוגיים מקוריים במחקר

בפרק הראשון, הגב' רלי מזרחי משוחחת עם דר' כלנית צאלח על מחקר המבוסס על אוטואתנוגרפיה שבו היא עוסקת בסוגייה של להיות אישה מזרחית באקדמיה

טכנאי ועורך: דר' בוזי רביב


BGU Radio