ספרות, זה הקול - פרק 2: פרופ' חיים וייס

פרופ' חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון, מספר על המחקר החדש שלו ושל פרופ' מירה בלברג על זקנה וזקנים בסיפורי חז"ל. למה דווקא ��קנים? מה מקומן של דמויות אלו בספרות חז"ל? אלו הנחיות היו מקבלים זקני חז"ל אילו הייתה הקורונה פורצת בזמנם?

ובנוסף, מדעי הרוח, לאן?

מה מקומם של לימודי הרוח היום, ושל האקדמיה בכלל? מה תפקידם של חוקרים ואנשי ספרות בשיח הציבורי הפוליטי, ועד כמה האקדמיה מעורבת במירוץ החיים המאפיין את התקופה בה אנו חיים?

מראיינים: גלי סיטון ויפתח אשכנזי

טכנאי ועורך: בוזי רביב

BGU Radio