גדם עץ האורן - מטלת הגשה בקורס: המעבדה לחקר המוזיאון

תרגיל הפקת כתוביות קוליות למוצגים ביד בן צבי ובגן הכוזרי

שם המוצג: גדם עץ האורן 

תחקיר, תסריט והגשה: מיטל בוטו, שרי גונן, יעל גנקין

עריכה וקולות: ד"ר בוזי רביב

הוגש כמטלת סיום בקורס 'המעבדה לחקר המוזיאון', בהוראת ד"ר נירית שלו כליפא, המחלקה לאומנויות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

BGU Radio