S1E3 - ראיון עם נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ

מיוחד לפתיחת השנה האקדמית

היה מאד מעניין לשמוע מה חושב נשיא האוניברסיטה על העניינים הגדולים שעל סדר היום 

הוא גם בחר להקדיש שיר אהוב לכל סגל האוניברסיטה

האזנה נע��מה

BGU Radio