פרק פיילוט: קול אי��ופה - גרטה

הילית וסופי ממרכז סימון וויל ללימודי אירופה (המחלקה לפוליטיקה וממשל) מספרות על הנערה האירופאית שהרימה תנועה עולמית, גרטה טונברי.

הקטע הופק כמטלת סיום בהכשרה להפקת פודקאסטים של רדיו אוניברסיטת בן גוריון

לפרטים נוספים:

גרטה: https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU

חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית באוניברסיטת בן גוריון: https://in.bgu.ac.il/humsos/ba/Pages/europe.aspx
BGU Radio