ראיונות איכותניים ברשת? שאלות, תשובות ועקרונות מנחים לחוקרים בעת קורונה

כמו תחומים רבים בחיינו, גם המחקר שלנו ושיטות המחקר שלנו צריכות לעבור התאמה למציאות הקורונה. בהקשר של מחקר איכותני, במיוחד כזה שמבוסס על ראיונות,  השינוי הנדרש הוא רדיקלי שכן אחד מעמודי התווך של כלי מחקר זה הוא המפגש הבינאישי. כיצד אם בכלל, נראה ראיון שנערך בעזרת זום? האם הוא שונה מהותית מראיון רגיל? מה עלינו לקחת בחשבון במעבר מהבינאישי למקוון? על כל אלו ועוד,  ד"ר יובל סער-הימן מראיין את ד"ר נור שמעי מהמרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה


BGU Radio