מחקר אחד: د. سراب ابو ربيعه-قويدر

يناقش البودكاست كتاب د. سراب ابو ربيعه-قويدر الذي نشر تحت ��نوان "تبلور الهوية الطبقية للمهنيات الفلسطينيات بالنقب" الذي يكشف الغرامات التي تدفعها النساء المهنيات في عدة مجالات: اثنية/عرقية, دينية, جندرية وعشائرية وطرق تعاملهن مع هذه الغرامات. أجري البحث بطريقة نوعية سردية.

הפודקאסט דן בספרה של ד"ר סראב אבו רביעה-קווידר בשם "זהות מעמדית בהתהוות פרֹופסיֹונליֹות פלסטיניֹות בנגב" אשר חושף את הקנסות שנתקלות בהם הנשים הפרפסיונאליות הפלסטיניות בנגב והם: הקנס האתני/גזעי, דתי, מגדרי ושבטי ואת דרכי התמודדותן. המחקר נערך בשיטה איכותנית נרטיבית.

מראיינת: ד"ר אנשיראח ח'ורי     د. انشراح خوري

בפודקאסט 'מחקר אחד' בכל פרק חברי צוות המרכז למחקר איכותני משוחחים עם חוקרים על מחקר ייחודי שלהם ועל היבטים מתודולוגיים מקוריים במחקר

BGU Radio