סיפורדיו - הארנב הזה שייך לאמילי בראון - תכנית לילדים בהגשת תמר, אלון ויקיר

תמר, אלון ויקיר מספרים את הסיפור: הארנב הזה שייך לאמילי בראון


לילדים ולילדים ברוחם


הוקלט באולפן קמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון

BGU Radio