מגש הכסף - מטלת הגשה בקורס: המעבדה לחקר המוזיאון

תרגיל הפקת כתוביות קוליות למוצגים ביד בן-צבי וגן הכוזרי

שם המוצג: תבליט מגש הכסף

תחקיר, כתיבה והגשה: פנינה גרוישטרן וזהר ירום

קולות: ישעיהו גביש, רוני גלילי, ולדיסלב רייס, ד"ר בוזי רביב

עריכה: ד"ר בוזי ר��יב

הוגש כמטלת סיום בקורס 'המעבדה לחקר המוזיאון', בהוראת ד"ר נירית שלו כליפא, המחלקה לאומנויות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

BGU Radio