מחקר אחד: פרופ' חיים נוי

בפודקאסט 'מחקר אחד' בכל פרק חברי צוות המרכז למחקר איכותני משוחחים עם חוקרים על מחקר ייחודי שלהם ועל היבטים מתודולוגיים מקוריים במחקר

 בפרק זה, דר' יובל סער-הימן משוחח עם פרופ' חיים נוי על שאלות של ידע, כוח ומחקר בהתבסס על מאמרו שעוסק בידע החבוי בגיוס משתתפי מחקר בשיטת כדור השלג.

טכנאי ועורך: דר' בוזי רביב

BGU Radio