ייצוגיות עדתית בתקשורת - בהגשת מתי זמיר

בעקבות הראיון של קרן מרציאנו עם ריינה אביטבול, מדליקת משואה בטקס הדלקת המשואות האחרון, כל המדינה רעשה וגעשה

וזה לא היה קשור למה שריינה עשתה אלא לרקע העדתי של המראיינת. למתי זמיר, סטודנט באב"ג, יש מה להגיד על זה.


פודקאסט שהוגש כמטלת סיום בקורס 'חברה אזרחית ומרחב דיגיטלי בישראל' בהנחיית ד"ר שלומית ליר

כתיבה והגשה: מתי זמיר

עריכה לשונית: איילת קראווני

טכנאי ועורך: בוזי רביב


BGU Radio