דקה ישראלית - הפקולטה לרפואה ורוח בבאר שבע

מתוך הפינה דקה ישראלית – בעריכת ליאור פרידמן

באדיבות גלי צה"ל

BGU Radio