מיוחד ליום השואה תש"פ - סטודנטים וצעירים בגטאות ובמחתרות

זהר אביגדורי, מחנך בתיכון ומדריך מסעות לפולין במרכז הדרכה 'המעורר', התארח באולפן הוירטואלי וסיפר סיפורים מרתקים על התארגנויות צעירים בגטאות ובמחתרות

דיברנו על חברות אמיצה בגטו קראקוב, התגנבות חשאית ממזרח אל גרמניה הנאצית ועל תחילתו של מרד גטו ורשה 

 האם יש קשר לסטודנטים בבאר שבע בתקופת הקורונה?

מראיין ועורך: בוזי רביבBGU Radio