גן הכוזרי - מטלת הגשה בקורס: המעבדה לחקר המוזיאון

תרגיל הפקת כתוביות קוליות למוצגים ביד בן-צבי וגן הכוזרי

שם המוצג: גן הכוזרי

תחקיר, כתיבה והגשה: ענבר (ג'ומבר) צברי

קולות: נעמה ארבל, ד"ר נירית כליפא, ד"ר בוזי רביב

עריכה: ד"ר בוזי רביב

הוגש כמטלת סיום בקורס 'המעבדה לחקר המוזיאון', בהוראת ד"ר נירית שלו כליפא, המחלקה לאומנויות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

BGU Radio