חוקרים מדברים דמוקרטיה - הקלטת שטח מתוך יריד הדמוקרטיה בקמפוס

הימים סוערים ויש על מה לדבר...

בקמפוס התארגן יום "הייד פארק" בנושא הדמוקרטיה. הגיעו מאות סטודנטים וחברי סגל לדבר את אשר על ליבם בימים אלו, לשאול שאלות, לברר, להכיר, ללמוד ביחד. וגם תחנת הרדיו הייתה בארוע כי זו הייתה הזדמנות לדבר עם כמה מהחוקרים של האוניברסיטה על אספקטים שונים של הדמוקרטיה בימים אלו.

פרופ' בקי קוק מהמחלקה לפוליטיקה וממשל דיברה איתנו על פלורליזם ומה החזון לדמוקרטיה פלורליסטית. פרופ' דני פילק דיבר איתנו על משמעויות של החוקים החדשים שעל הפרק. ד"ר ניר ברק דיבר על מעורבות אזרחית. ורקטור האוניברסיטה, פרופ' חיים היימס, השתתף בעל כורחו בניסוי מחשבתי על חיים בדיקטטורה. הבאנו את ההקלטות כמו שהן כדי לשמור על האותנטיות של השיח.

הפיק את השידור: עידו מור | ראיין ועזר טכנית: אלון סלינז | ראיין סטודנטים: יוגב דרור | ראיין ואיתגר מחשבתית את הרקטור: בועז יוקלסון | הפיקו את היריד: נעמה ז'אן וארבעים חברי הסגל

BGU Radio