יום פתוח 27.2.20: ראיון עם נשיא האוניברסיטה

נשיא האוניברסיטה מדבר עם טל שחר על הבחירה בלימודים אקדמיים בבן-גוריון

BGU Radio