על מיתוס ועל זיכרון: בעקבות ספרה של ד"ר אפרת זקבך על יחידה 101

Episode Notes

יחידה 101 הוקמה ב-1953 כיחידת קומנדו שמטרתה ביצוע פעולות תגמול; עד מהרה נוצר סביבה מיתוס, שהתערער במהלך השנים וככל שהביקורת על מוסריותה של היחידה גברה.  

שיחה בין ד"ר אפרת זקבך, ד"ר אלון גן וד"ר יעל דקל לכבוד הספר החדש של אפרת זקבך: "אגדה וזיכרון: מיתוס יחידה 101 בשיח הציבורי בישראל", שיצא לאור בהוצאת יד בן צבי, בשיתוף הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אונ' בן-גוריון בנגב.

מפיקה ומראיינת: ד"ר יעל דקל עריכה: ד"ר בוזי רביב

Find out more at https://made-in-bgu.pinecast.co

BGU Radio