מחקר אחד: ד"ר מני מלכה

בפודקאסט 'מחקר אחד' בכל פרק חברי צוות המרכז למחקר איכותני משוחחים עם חוקרים על מחקר ייחודי שלהם ועל היבטים מתודולוגיים מקוריים במחקר

בפרק זה, ד"ר נור שמעי משוחחת עם ד"ר מני מלכה על השימוש הייחודי שלו בפוט-וויס, שיטת מחקר איכותנית שבה משתתפי המחקר אוספים חומרים על ידי צילום

עורך: ד"ר בוזי רביב

BGU Radio