S1E8 - סיכום מפגש רופאים מהנדסים ועוד על קהילת ביו-מד-טק

שאלנו את מתן ארוש מה קרה במפגש הרופאים והמהנדסים שעליו סיפרנו בתכנית הקודמת.

הוא סיפר לנו על הרעיונות החדשים שמתפתחים בעקבות המפגש

והרחיב את הדעת על קהילת ביו מד-טק.

כל הפרטים בפנים!


שיר שהושמע:

Listen to your heart - Roxette 


BGU Radio