השאיפה לעצמאות לאומית - בהגשת עמית ומיכל

הפודקאסט הוגש כמטלה בקורס 'זהות ולאומיות באירופה' בהנחיית הפרופ' שרון פרדו

טכנאיות ועורכות: אופיר לוגסי וניבה שמש

BGU Radio